5 December 2023
 

Delhi 1Main Bazaar, DelhiRian in onze hotelkamer in Delhi ;-) - Rian in our hotelroom in Delhi ;-)Leendert (L), Rian en Jason in het restaurant van het Park hotel - Leendert (L), Rian and Jason in the restaurant of the Park hotelBloemen - Flowers