21 May 2024
 

XiningSlagerij, Xining - Butcher, XiningMensen spelen Mahjong op straat, Xining - People playing Mahjong on the street, XiningPool Biljarten is erg populair onder Tibetanen - Pool billiard is very populair with TibetansTwee jongens werken aan ornamenten voor Tibetaanse tempels - Two boys working at ornaments for Tibetan Temples, Kumbum near XiningChinese moslima maakt kippen schoon, Xining - Chinese muslima preparing chickens, XiningTwee jongens spelen Pool, Kumbum - Two boys playing Pool, KumbumRian werkt aan de eerste update, Xining - Rian working at the first update, Xining