14 April 2024
 

BangkokMensen wachten op het langskomen van de koning - People waiting for the king to pass byEen Thai boxing wedstrijd voor een grote foto van de koning - Thai boxing match in front of a huge picture of the king7 uur 's avonds: Thais branden een kaarsje voor de verjaardag van de koning - 7 pm: Thai burning candles for the kings birthday